outsourcing personální administrativy a mezd
vzdělávání a rozvoj managementu
vzdělávání a rozvoj personalistů
poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů

aktuálně
Human Power Forum 2011

Jako v předcházejících dvou letech jsme se společně setkali ve dnech 21. – 22.dubna 2011 na prestižní akci společnosti Top vision „Human Power Forum 2011“ na Štíříně. Celá probíhala opět výborným způsobem tak, jako v předcházejících letech. Již se těšíme na další ročník.

 


Nové členky našeho poradenského týmu

Od počátku tohoto roku se na našich projektech můžete setkat s novými členkami našeho poradenského týmu - Mílou, Markétou a Janou. Všechny dámy mají nejen dlouholeté zkušenosti ve své specializaci, ale jsou také spolehlivými týmovými hráčkami s vysokou zákaznickou orientací. Spoluprací s nimi se posílily naše kompetence v oblasti budování firemní kultury, pokročilých metod výběru zaměstnanců, systémů odměňování , hodnocení pracovního výkonu i pracovně právní problematiky.

 

 


Pracujeme i pro menší společnosti v etapě „ start up“

Je zajímavou skutečností, že i malé a střední společnosti v etapě „ start up“ si uvědomují nutnost nastavení alespoň základních procesů v oblasti řízení lidských zdrojů. Díky této iniciativě se nám daří již od počátku existence společností zvyšovat povědomí o procesech, jejichž potřeba vznikne v následujících etapách jejich vývoje. Děkujeme za možnost podporovat i takto naši odbornost.

 

 Bylo nám velkou ctí, podílet se na předvýběru finalistů národní ceny společnosti ČSRLZ HREA excellence award. Tyto ceny jsou již tradičně předávány na výroční konferenci ČSRLZ, která v letošním roce proběhne dne 22. března 2011 v Hotelu Praha. Držme palce těm nejlepším a nejinspirativnějším.

 

 


Únorový čtvrtek - tentokrát nad stanovováním cílů a směřováním k jejich naplňování

Velký zájem členek našeho Ladies Network o další společné aktivity vedl k zorganizování zajímavého setkání 10.února 2011. Jeho cílem bylo naučit se pracovat s vlastními schopnostmi a využít je k naplňování svých osobních cílů. Po tomto skupinovém setkání využívají účastnice dalších individuálních konzultací s naší „ lektorkou“.

 

 Pro Ministerstvo dopravy České republiky koordinujeme schválené projekty z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Pokud se úsilí všech projektových týmů zúročí, podaří se nastavit celou řadu procesů a vytvořit produkty vedoucí ke zvýšení efektivity a nastavit řízení lidských zdrojů tak, jak jsme zvyklí v těch nejlepších organizacích v podnikatelském prostředí.

 

 


Zimní lázeňská inspirace

Ve dnech 28. – 30. ledna 2011 se tentokrát historicky největší skupina kolegyň a odborných přátel společnosti HR manager s.r.o. zúčastnila zimního výjezdu do Resortu Svatá Kateřina. Předmětem pobytu byly nejen diskuse o aktuálních tématech a prioritách v oblasti lidských zdrojů, ale také jízdy na koni, na saních se psím spřežením, nové relaxační procedury a v neposlední řadě třeba také Zumba a lekce Hatha Jógy. Inspirací pobytu byla kombinace principů našeho Ladies Network a Calocagathie.

 

 


Blahopřání

Všem fanouškům, klientům, spolupracovníkům, přátelům i jejich rodinám přejeme úspěšný vstup do roku 2011, koš štěstí, lásky a víru ve sny.

 

 


Bilance roku 2010 v HR manager

Rok 2010 byl pro nás v HR manager s.r.o. velice hektický. Někomu se podařilo okusit vrcholy státní správy ČR, jinému nalézt životního partnera, dalšímu získat práci života (konečně) či pracovat na projektu snů.

Naše řady se rozšířily o nové konzultanty a na projektech pracovaly nové vynikající týmy.

Pomáhali jsme našim klientům – stálicím, novým klientům z námi osvědčených oblastí i zcela novým klientům z businessu, který jsme dosud neokusili. A věřte, některé projekty byly skutečnou výzvou. Že?

Podařilo se nám rozšířit řady našich fanoušků sdružených v Ladies network a připravit pro ně několik výjezdních a několik lokálních setkání.

Rok 2010 nám ukázal, že s poctivostí, odborností, profesionalitou, lidským přístupem a vírou v cíl se dá dojít opravdu tam, kam si přejeme.

Silvestrovské předsevzetí za HR manager do roku 2011 bude jistě obsahovat : zajímavé projekty, ambiciozní a přitom skromné klienty, vynikající spolehlivé konzultanty a rozšiřující se skupinu fanoušků. A také trochu pohody a legrace v práci i soukromém životě nám, i všem našim přátelům.

 


Předvánoční setkání fanoušků naší společnosti a jejich konzultantů

Ve čtvrtek 25.listopadu 2010 proběhlo neformální předvánoční setkání našich fanoušků, ve kterém se probraly všechny novinky a hovořilo se i o akcích Ladies Network pro zimní měsíce roku 2011. Děkujeme za příjemnou inspirující atmosféru a dárky.

 


Řízení lidských zdrojů KOMPLEXNĚ aneb „ HR jako navigátor“

Nastavení procesů a nástrojů řízení lidských zdrojů vyžaduje zohlednění potřeb všech zainteresovaných stran a vzájemnou provázanost podporující roli „ HR jako navigátora“. Proto se v naší práci na komplexních projektech zaměřujeme na všechny tyto vazby a pracujeme s širokou paletou metod a forem. Napomáhají nám k tomu jak tradiční audity zralosti řízení lidských zdrojů, různé zpětnovazebné individuální i skupinové nástroje, programy na principu blended learningu či specielní obrázkové mapy HR procesů.

 


Výjezd za posílením těla, ducha, týmu

Ve dnech 15. – 17.10.2010 jsme s fanoušky naší společnosti prožili velice inspirativní chvíle v Resortu Svatá Kateřina . Velice krásně se nám věnovali všichni zaměstnanci i pan ekonomicko-provozní ředitel , se kterým byla dohodnuta dlouhodobější spolupráce . Další výjezd je plánován na zimní měsíce 2011.

 


Škola volá!

Sice žádná z nás nejde do první třídy ani do školky, ale některé děti našich klientů a fanoušků ano. Proto jim přejeme inspirující pedagogy, prostředí, metody i obsahy. Doufáme, že se škola se od dob Marie Terezie změnila!

 

 


BOOTCAMP

Ve dnech 13. – 14. srpna 2010 můžeme společně na BOOTCAMPu pořádaném společností Tuesday Business Network hovořit o řízení lidských zdrojů ze strategického pohledu, vlivu hodnot na výkon organizace a práci s kompetenčními modely . Více informací naleznete na:

http://tuesday.cz/default.aspx?lang=1§ion=226&event=427„Grilujeme !“

Další společnou akci nejen pro kolegyně z oblasti HR, majitele inspirativní osobnosti a „mozku“ (interní označení pro schopnost hovořit o práci, rodině i koníčcích a také naslouchat) plánujeme na 4. srpna 2010 od 18:00 hodin v Praze. Společně si nejen zagrilujeme. Všichni zájemci jsou vítání. Kontakt : iva.bursova@hrmanager.cz

Pokračujeme v networkingu.

Poprvé v historii našich akcí jsme se s kolegyněmi vydaly na společný víkend. Ten jsme strávily v resortu Svatá Kateřina pod dohledem zkušených cvičitelů a masérů. Tematům řízení lidských zdrojů jsme se mohly věnovat pouze ve večerních hodinách. V nabitém programu nám jindy nezbyl čas.

Již teď plánujeme další „HR“ akci na září 2010. Pokud máte zájem o rozšíření našich řad, ozvěte se. Zájemci i z jiných odborných oblastí jsou vítání.Komplexní rozvoj HR business partnerů je našim dalším „HITEM“ roku 2010. Interní klienti jsou stále náročnější a jejich HR business partneři musí být lépe a dříve připraveni na to, nad čím před několika lety ani nepřemýšleli. Připravujeme a realizujeme několik programů pro tuto cílovou skupinu.

 

 


Jako již tradičně se podílíme na obsahu i průběhu prestižního setkání odborníků v oblasti řízení lidských zdrojů Human Power Forum, které se koná ve dnech 22. – 23. 4. 2010 na Štiříně. Tentokráte na téma „HR v době změn“.

 

 


Konference HR know how pořádaná Českou společností pro rozvoj lidských zdrojů dne 6.- 8. 4. 2010 nás tentokráte zavedla i do dne určeného pro veřejnou správu. Podařilo se nám získat jiný pohled na oblast řízení lidských zdrojů z úhlu této cílové skupiny.

 

 


Na počátku tohoto roku píšeme několik projektů orientovaných do oblasti řízení lidských zdrojů pro samosprávu. Některé obce chtějí využít možností z výzvy číslo 57. Sice je to pro nás nové příležitosti, ale rozšíření obzoru není na škodu. Držme palce, aby byly klienti i projekty úspěšné.

 

 


Kompetenční modely jsou pro nás hlavním „HITEM“ roku 2010. Pomáháme je tvořit a implementovat u několika našich klientů a tím propojit strategické řízení společnosti a všechny procesy řízení lidských zdrojů. Ne vždy je to jednoduché, ale vize je jasná.

 

 


28. ledna 2010 se uskutečnila druhá akce pro naše HR přítelkyně. Tentokrát na téma Andělé a my, které s našim podnikáním a profesním životem zdánlivě přímo nesouvisí. Bylo to tak zajímavé, že nás bylo těžké dostat domů.

 

 


Nejen našim rodinám, klientům, ale i ostatním přátelům přejeme příjemné prožití svátků vánočních i vstup do roku 2010 bez vrásek, s humorem a kupou optimismu. Uvidíte, jak to zvládneme my.

 

 


Stěhujeme se!
V prosinci absolvujeme balení a stěhování tak, abychom od 1. ledna 2010 mohly posílat svoji korespondenci a poskytovat služby z nové adresy. Naše nová adresa je:

HR manager s.r.o.
Lovčenská 487/4
Praha 5 Košíře
150 00

Naše služby, přístup i humor se ale nikam nestěhují. Jsou s vámi.

 

 


1.společné setkání přítelkyň HR tentokráte v kuchyni, dopadlo velice dobře.
Nejen že se nikomu nic nestalo, ale také jsme se naučily řadu receptů a hodně se nasmály. S těmito akcemi budeme pokračovat v lednu 2010 a to na téma „Alternativně k životu“. Pozvánky a kontakty budou následovat.

 

 


Pro naše „HR přítelkyně“ připravujeme na 19. listopad 2009 možnost popovídat si také o něčem jiném, že o HR a vyzkoušet si nové metody, přístupy a trendy. Nikoli v odměňování, ale ve vaření.

Akci jsme nazvali: „ Vrať se do …………….. kuchyně,
aneb trumfneme Magdalenu?“.
Tak uvidíme. Drže nám palce.
Pokud se chcete přidat, kontaktujte Evu na eva.goldmannova@hrmanager.cz . Počet míst je omezen.

 

 


Strategie modrého oceánu v řízení lidských zdrojů je téma, které najdete v říjnovém čísle HR fora 2009. Alena byla tak hodná, že umožnila Ivě podělit se o její pohled na tento přístup s jejími čtenáři. Moc by mne zajímal Váš názor na to, jak „myslet out off the box“ a to i v naší branži.

 

Celý článek

 


Ve spolupráci s touto největší soukromou vysokou školou připravila Iva studijní program „Strategické řízení lidských zdrojů“, které je určeno pro všechny ty, které řízení lidských zdrojů zajímá a také ty, kteří si chtějí vyzkoušet systém studia na programech MBA. Skládá se ze zajímavých trendy modulů realizovaných skutečnými špičkami. Již brzo začneme přijímat přihlášky. Sledujte www.bibs.cz.

 

 


A už nám to začalo.
Nejen studentům vysokých škol, ale také nám, kteří na nich vyučují. V letošním zimní semestru přednáší Iva pro studenty denního i kombinovaného studia předmět „Personální řízení“ na ČVUT. Na jednu stranu je to velká radost, ale také výzva. Je totiž zakončen zápočtem a ještě zkouškou.

Pokud víte, jak efektivně předávat zkušenosti třídě plné 60 ti studentů – techniků , dejte mi prosím vědět na iva.bursova@hrmanager.cz.

 

 


V zářijovém čísle časopisu HR forum se Iva společně s Monikou Barton zamýšlí nad současností i budoucností kariérového koučinku a jeho využitím v našich firmách. A to nejen jako nástroje pro skupiny „ talentů“, ale také těch, kteří v době restrukturalizací musí opouštět naše řady.

 

Celý článek

 


Individuální telefonické i osobní konzultace a oponentury připravovaných strategií, procesů a nástrojů řízení lidských zdrojů se v současné ekonomické situaci ukazují jako velice efektivním nástrojem.
Naše vysoká odbornost a velké zkušenosti z řady oborů umožňují rychle proniknout do problematiky a v několik málo hodinách připravit to, co by jako velký poradenský projekt trvalo několik měsíců a bylo finančně dosti náročné.
Naše slova mohou potvrdit i takoví klienti jako například Seznam.cz., VZP či Window Holding.
Více informací o této možnosti Vám rádi poskytneme.

 

 


Pro čtyři naše klienty jsem připravili dlouhodobé vzdělávací programy v rámci projektu vyhlášeného Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky „Školení je šance“. V rámci tohoto projektu se pokoušíme podpořit strategický rozvoj managementu realizovaný širokým spektrem vzdělávacích metod a forem. Držme palce, aby programy dostaly zelenou a mohly být v následujících dvou letech realizovány.

 

 


Také mezi našimi klienty jsou ti, kteří řeší výkyvy poptávky a nenaplněné výrobní kapacity projektem „Vzdělávejte se!“. Věříme, že vzdělávací programy námi připravené a realizované napomohou nejen „ strávit čas“ na dotovaném školení, nicméně otevřou řadě zejména řídících pracovníků nové obzory a ukáží jim dosud nevyzkoušená řešení.

 

 


Také o prázdninách pilně pracujeme společně s našimi klienty, nicméně také doplňujeme své znalosti a dovednosti. Naše noční stolky jsou přeplněny jak literaturou z oblasti strategického řízení, řízení lidských zdrojů, tak novelami zákonů a nařízení. Někde se tam také najde naše oblíbená beletrie a průvodci neznámými kraji.

 

 


Naše znalosti společností a jejich přístupu k řízení lidských zdrojů se projevila v nominacích na „Zaměstnavatele roku 2009“ a „Osobnosti HR roku 2009“, který byl vyhlášen 11. 6.2009. Našim favoritem byly všechny společnosti  i osobnosti, které k řízení lidských zdrojů přistupují strategicky a jsou skutečným partnerem business leaderů.

 

 


Iva se díky své pedagogické roli na MUVS při ČVUT  se dne 5.6. 2009 zúčastnila slavnostní promoce absolventů studia MBA v Betlémské kapli v Praze. Byl to zcela jiný pocit být na „druhé straně“, než na jaký vždy byla zvyklá.

 

 


4.6. 2009 zúčastnily akce „Neuroleadership : podstata leadeshipu“, kde jsme se seznámily se zajímavým přístupem k rozvoji  Davida Rocka postaveném na znalosti mozku.

 

 


Již čtvrté setkání Dámského investičního klubu České spořitelny pořádané 4.6. 2009 v prostorách Slovanského domu v Praze  nás inspirovalo nejen v oblasti investování, ale také módy a oděvních trendů. Snad se nám nové poznatky podaří zúročit.

 

 


K prvním narozeninám společnosti HR manager 30. 4. 2009 jsme sebe i Vás obdarovali novým corporate designem. Nejen nové logo, ale celá nová grafika vypovídá o naší snaze neustále růst, napomáhat k rozvoji ostatních, ale také radosti, se kterou práci pro vás děláme. Oslava byla skromná, ale přesto jsme si ji užili.

 

 


Podílíme se na tvorbě a rozvoji společnosti Executive Network, jejímž posláním je pomáhat společnostem i top manažerům prostřednictvím kariérové asistence a kariérového koučinku při hledání nové profesní dráhy.

 

 


V květnovém čísle Human Resources Managementu poukazuje Eva Goldmannová na výhody propojení mzdového a personálního outsourcingu

 

Celý článek

 

 


Human Power Forum

Ve dnech 16.- 17.4. 2009 jsme se podíleli na moderaci významné akce pořádané společností Top Vision určené pro HR manažery i specialisty zaměřené na nové trendy.

 

www.topvision.cz

 

 


V březnu 2009 jsme se podíleli na výuce MBA na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT a diskutovali na téma firemní kultura, psychologická smlouva a úloha úseku řízení lidských zdrojů při změně firemní kultury.

 

Přednáška - Vybrané aspekty řízení lidských zdrojů

 

 


V březnovém čísle časopisu HR forum se Iva Bursová zamýšlí nad tvorbou zaměstnavatelské značky v článku „Má smyslu v této době budovat zaměstnavatelskou značku? A jak na TO?“

 

Celý článek

 

 


V únovorém čísle časopisu HR forum věnovaném aktuální ekonomické situaci společnosti poukazuje Iva Bursová na nutnost práce se zaměstnanci, kteří po vlnách propouštění zůstávají v pracovním poměru v článku „Ti kteří přežili“

 

Celý článek