outsourcing personální administrativy a mezd
vzdělávání a rozvoj managementu
vzdělávání a rozvoj personalistů
poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů

o nás


Kdo jsme

Jsme skupina nadšenců zapálených do práce, kterou miluje. Dlouho jsme pracovali v tuzemských i mezinárodních firmách, u nás i v zahraničí a dosáhli všeho, po čem jsme prahli. Na profesní křižovatce jsme se rozhodli změnit směr a pomáhat těm, kterým naše zkušenosti, znalosti i přístup k práci pomohou při řešení krátkodobých i dlouhodobých problémů v oblastech, které jsou nám blízké.

 • Strategické řízení společností ve všech fázích jejich vývoje
 • Řízení změny a integrace
 • Strategické řízení lidských zdrojů
 • Jednotlivé procesy a nástroje řízení lidských zdrojů od strategie až po ukončení pracovního poměru
 • Vzdělávání a rozvoj manažerů i specialistů
 • Vzdělávání a rozvoj personalistů
 • Pracovní právo a mzdová problematika

Jaké je naše poslání

„Příliš dlouho jsme pracovali na vybudování svých jmen na to,
abychom mohli odvádět špatnou práci.“

A to platí jak pro nás, členy interního týmu, tak pro naše spolupracovníky, kterých si za spolupráci s námi velice vážíme.

Jak s námi můžete pracovat

V oblastech, ve kterých jsme odborníky pracujeme podle požadavků klienta formami

 • Individuálních krátkodobých osobních konzultací
 • Písemných oponentur připravených koncepcí, procesů i nástrojů
 • Dlouhodobých poradenských projektů
 • Individuálního mentorinku
 • Individuálního koučinku
 • Skupinového mentorinku
 • Skupinového koučinku
 • Vzdělávacích aktivit jednorázových i dlouhodobých
 • Outsourcingu či
 • Poskytování jednorázových informací v oblasti vhodných dodavatelů, odborné literatury či jednotlivců.

Jak pracujeme

 • Klientům poskytujeme vysokou odbornost a zkušenost v oborech, kde působíme
 • Nevytváříme abstraktní řešení, ale praktické nástroje a postupy jsou pro nás typické
 • Nedíváme se na problémy izolovaně, ale v souvislostech
 • Dáváme do své práce veškerou energii
 • Ke každému klientovi i konkrétnímu případu máme osobní přístup, neboť dobře víme, že šablony a univerzální řešení nemusí být vždy tím nejlepším za všech okolností
 • Rádi pracujeme s klienty dlouhodobě tak, abychom viděli výsledky své práce
 • Jsme otevření a totéž si přejeme i od našich klientů, kteří se ve většině případů stávají našimi přáteli.

Kde jsme zapojeni

Jsme členy těchto významných mezinárodních a českých profesních organizací:

The Chartered Institute of Personnel and Development  Česká asociace manažerských vzdělávacích a výcvikových organizací  Society for Human Resource Management  Asociace pro poradenství

Více o nás a našich zapojeních na profesionální virtuální síti www.linkedin.com