outsourcing personální administrativy a mezd
vzdělávání a rozvoj managementu
vzdělávání a rozvoj personalistů
poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů

reference


Naší cílovou skupinou jsou nejen velké korporace, ale také malé a střední firmy, společnosti z podnikatelského sektoru, i státní správy a samosprávy. Předpokladem našeho společného úspěchu je partnerství, spolupráce a vzájemná otevřenost, důvěra a respekt. Největším přínosem pro naše klienty je dlouhodobost a komplexnost.
Za naši práci hovoří realizované projekty a spokojení klienti, jejichž výběr uvádíme.

Anderson Willinger s.r.o.

Realizace auditu pracovně právní dokumentace a základních procesů v oblasti personální administrativy a mezd.

ArcelorMittal Ostrava a.s.

Nastavení individuálních a skupinových rozvojových plánů pro top management společnosti.

AVE CZ s.r.o.

Realizace průzkumu spokojenosti a motivovanosti zaměstnanců jako základ pro další aktivity v oblasti řízení lidských zdrojů, nastavování firemních hodnot a práce s nimi. Design procesů v oblasti řízení lidských zdrojů podporující koncept HR business partneringu.

Axial Personnel Agency s.r.o.

Tvorba kompetenčních modelů a identifikace vzdělávacích a rozvojových potřeb pro všechny zaměstnance společnosti.

BURDA Media 2000 s.r.o.

Analýza systému řízení lidských zdrojů a jeho vliv na sociální klima ve společnosti s důrazem na systém, nástroje a metody interní komunikace.

CREAM investiční fond

Analýza systému odměňování a návrh modifikace variabilního odměňování v části společnosti.

Československá obchodní banka a.s.

Individuální mentoring v průběhu procesu redefinice strategie řízení lidských zdrojů a people managementu banky na další období.

Česká spořitelna a.s.

Externí řízení Odboru vzdělávání pobočkové sítě, nastavení strategie vzdělávání pobočkové sítě a organizační design (subdodavatel pro jinou společnost).

ČVUT v Praze – Inovacentrum

Analýza a design vybraných procesů a nástrojů řízení lidských zdrojů, vzdělávání klientů v oblasti řízení lidských zdrojů.

Eberspacher spol. s r.o.

Outsourcing personálních činnosti ve výrobní společnosti.

Equa Financial Services, s.r.o.

Individuální mentoring personální ředitelky v oblasti strategického řízení lidských zdrojů a budování organizace v post integrační etapě.

FTV Prima, spol. s r.o.

Dlouhodobý individuální mentoring personálního ředitele společnosti provázaný s analýzou řízení lidských zdrojů společnosti a organizačního redesignu. Tvorba a realizace rozvojového program pro top management společnosti orientovaný na vybrané kompetence leadera využívající prvky bojových umění.

Grantová agentura České republiky

Design a tvorba kompetenčních profilů pro všechna typová pracovní místa organizace ( subdodavatel pro jinou společnost).

Grundfos s.r.o.

Rozvojový program pro top management společnosti orientovaný na vnímání výkonu jako propojení výsledků a kompetencí při využití experimentální hry a dalších metod aktivního učení se.

Hanácké železárny a pérovny, a.s.

Rozvojový program pro top management společnosti zaměřený na identifikaci rozvojových příležitostí, design firemních hodnot, kompetenčního modelu a jejich vazeb do vybraných procesů řízení společnosti.

Justiční akademie

Individuální koučink managementu společnosti, nastavování procesů řízení společnosti a řízení lidských zdrojů.

KUPEG

Analýza systému řízení lidských zdrojů, poradenství a outsourcing personální administrativy a mezd pro celou společnost.

MĚSTO Jeseník

Tvorba kompetenčních modelů, procesů a metodik řízení l irských zdrojů( subdodavatelem pro jinou společnost).

Městský úřad Nové Město nad Metují

Analýza řízení lidských zdrojů a organizačního designu městského úřadu s důrazem na identifikaci oblastí na zlepšení.

M.L.S. Holice, spol. s r.o.

Dlouhodobý rozvojový program pro top management společnosti napomáhající podpoře leadershipu, jako základní manažerské kompetence.

Ministerstvo školství ČR

Audit vybraných procesů a organizačního designu v části organizace a identifikace oblastí na zlepšení v oblasti řízení lidských zdrojů (subdodavatel pro jinou společnost).

Ministerstvo dopravy ČR

Řízení komplexních dlouhodobých projektů z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro Ministerstvo dopravy a vybrané podřízené organizace resortu.

Mr. Lawn Ltd.

Nastavení a implementace systému řízení lidských zdrojů ve všech procesech a lokalitách mezinárodní společnosti.

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

Realizace auditu pracovně právní dokumentace a základních procesů v oblasti personální administrativy.

Preciosa, a.s.

Dlouhodobý rozvojový program pro HR business partnery napomáhající implementaci modelu HR business partneringu ve společnosti.

Raiffeisenbank a.s.

Dlouhodobý individuální mentoring vybraných členů managementu úseku řízení lidských zdrojů zaměření na strategii HR, vybrané procesy a nástroje podporující implementaci HR business partneringu.

Rodenstock ČR s.r.o.

Dlouhodobý individuální mentoring personálního ředitele společnosti provázaný s detailní analýzou systému a procesů řízení lidských zdrojů ve společnosti.

Řízení letového provozu ČR, s.p.

Realizace průzkumu spokojenosti a motivovanosti zaměstnanců společnosti.

Státní úřad inspekce práce

Nastavení dlouhodobé strategie řízení lidských zdrojů organizace, design a tvorba kompetenčních modelů pro typová pracovní místa organizace, identifikace vzdělávacích potřeb,realizace vzdělávacích aktivit v oblasti manažerských dovedností a znalostí v oblasti řízení lidských zdrojů pro skupiny personalistů a vedoucích pracovníků ( subdodavatel pro jinou společnost).

Synthesia, a.s.

Rozvoj top managementu v oblasti leadershipu a formování firemní kultury. Oponentura k definici organizačního uspořádání personálního úseku a jeho nastavení.

T – Mobile Czech Republic a.s.

Poradenství v oblasti vybraných procesů a systémů řízení lidských zdrojů.

Unimills a.s.

Analýza organizační efektivnosti organizace a vybraných procesů a nástrojů řízení lidských zdrojů.

Visteon – Autopal s.r.o.

Analýza systému řízení lidských zdrojů ve společnosti a identifikace oblastí na zlepšení. Design modelu HR business partneringu a podíl na implementaci.

Všeobecná fakultní nemocnice

Analýza procesů vzdělávání a rozvoje vybraných skupin zaměstnanců a identifikace oblastí na zlepšení.

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Tvorba a implementace kompetenčních modelů ve společnosti pro všechna pracovní místa a jejich vazba na další procesy řízení lidských zdrojů.

Window Holding a.s.

Nastavení procesů a nástrojů řízení lidských zdrojů uplatněných při restrukturalizaci společnosti.

Zvěrokruh

Nastavení a implementace systému řízení lidských zdrojů ve všech procesech a částech společnosti, rozvoj managementu podporující řízenou změnu firemní kultury a přechod od jedné podnikatelské etapy k další.